SS-SD50

主控系列

产品介绍:


 • 脱机主控,SD卡存储,标配4G,最大支持32G,配合SS-S950/SS-980E等分控制器实现脱机控制,最大控制点数12万点
 • 外配红外遥控器,可选择片段,亮度,速度,红绿蓝测试效果
 • 支持定时播放,最多可以定时255个片段(节假日,周,月,日,小时等等)
 • 与DMX-TCP转换器配合实现DMX控制台对脱机文件的选播
 • 支持脱机编写DMX512地址码,验证地址码


规格参数:


 • 输入电压    AC 220V
 • 额定功率    15W
 • 长    度    23.60CM
 • 宽    度    13.50CM
 • 高    度    4.50CM
 • 固定孔间距    7.50CM;21.84CM