SS-SD30

主控系列

产品介绍:


 • GPS卫星同步或BTS同步脱机主控,SD卡存储,标配4G,最大支持32G,配合SS-S960/SS-S980等分控制器实现脱机控制,最大控制点数12万点 
 • GPS卫星同步控制,联动楼体无距离,无数量的限制,GPS探头需在室外,距离控制器不超过1.5米,BTS同步脱机主控室内有基站信号,就可实现群楼的整体联动控制,楼宇之间无需连接线,无需同时上电 
 • 外配红外遥控器,可选择片段,亮度,速度,红绿蓝测试效果 
 • 支持定时播放,最多可以定时255个片段(节假日,周,月,日,小时等等) 
 • 支持脱机编写DMX512地址码,验证地址码


规格参数:


 • 输入电压    AC 220V
 • 额定功率    15W
 • 长    度    23.60CM
 • 宽    度    13.50CM
 • 高    度    4.50CM
 • 固定孔间距    7.50CM;21.84CM